Tin Tức
Công ty CP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa

LIÊN HỆ

  • Công ty CP Bia Sài Gòn Khánh Hòa
  • Cụm Công Nghiệp Diên Phú
  • Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa
  • SĐT: 0258 3770 999
  • FAX: 0258 770 789
  • Email: info@sakhabeco.com

TỔNG QUAN

  • Thuộc Tổng công ty CP
    Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn